Bezpieczeństwo gości COVID - 19

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa Gościom w Willi Księżówka, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID -19 – ZALECENIA DLA GOŚCIA.

Szanowni Goście, PROSIMY O:

 • zdezynfekowanie rąk płynem znajdującym się w recepcji, po wejściu do hotelu;
 • noszenie osłony nosa i ust;
 • nieprzekraczanie wyznaczonej linii podczas obsługi przed recepcją;
 • zachowanie bezpiecznej, zalecanej odległość od rozmówcy, innych Gości oraz pracowników hotelu; 1,5m
 • regularne, częste i dokładne mycie rąk wodą z mydłem zgodnie z instrukcją;
 • podczas kaszlu i kichania zakrycie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybsze wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza i umycie rąk;
 • nie dotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • niekorzystanie z hotelowych suszarek nadmuchowych w łazienkach pokojowych.

REKOMENDUJEMY:

 • płatność kartą;
 • systematyczne wietrzenie pokoju, w miarę możliwości;
 • w celu ograniczenia kontaktów międzyludzkich, tam gdzie jest to możliwe, wykorzystywanie do komunikacji m. in. telefonów, poczty elektronicznej itp.;
 • w czasie pobytu w hotelu kontakt telefoniczny z recepcją: Mobil: 501 322 179 lub 516 168 045

INFORMUJEMY ŻE:

 • ograniczone zostaje rutynowe sprzątanie pokojów w czasie przebywania w nich Gości, odbywać się będzie tylko na życzenie Gościa;
 • w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa pobytu w Willi Księżówka w związku z wirusem COVID-19, część z dostępnych usług może być ograniczona lub zawieszona czasowo;
 • na terenie obiektu przebywa jednorazowo określona ilość osób zgodna z rozporządzeniem MR i GIS; w związku z wirusem COVID-19, obiekt stosuje procedurę bezpieczeństwa, zawartą w dokumencie: „Regulamin pracy Obiektu w związku z rozprzestrzenianiem się COVID -19”, w/w procedura dostępna jest w recepcji oraz na stronie: www.ksiezowka.pl.

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u Gościa Willi Księżówka, zakażenia koronawirusa COVID -19.

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, Gość nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.
 2. Jeśli Gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz Gości (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał Gość i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania Gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń

Jak skutecznie myć ręce?

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę

Jak skutecznie dezynfekować ręce?