Przy rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości 30% całej sumy, płatny do 3 dni roboczych od daty złożenia rezerwacji.

W przypadku braku wpłacenia zadatku w uzgodnionym terminie rezerwacja zostaje anulowana.

W przypadku rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.